شیراز پرسته

آدرس: استان فارس، شهر شیراز، مجتمع تجاری ستاره فارس، واحد ۸۶
تلفن: ۰۷۱۳۶۲۸۸۱۳۵
ساعت کاری شعبه
شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۷ الی ۲۲  روز پنجشنبه ۱۰ الی ۱۳:۳۰
جمعه تعطیل می باشد.