آدرس : خیابان موحد دانش (اقدسیه)،
مجتمع تجاری اقدسیه، پلاک ۵۲

تلفن: ۲۶۱۲۲۵۲۴-۰۲۱
ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه به صورت یکسره از ۱۰:۳۰ الی ۲۱ 

جمعه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۱