آدرس : خیابان موحد دانش (اقدسیه)،
مجتمع تجاری اقدسیه، پلاک ۵۲

تلفن: ۲۶۱۲۲۵۲۴-۰۲۱
ساعت کاری : شنبه تا جمعه ۱۱ الی ۱۴ و ۱۶:۳۰ الی ۲۱