آدرس : خیابان موحد دانش (اقدسیه)،
مجتمع تجاری اقدسیه، پلاک ۵۲
تلفن:۲۶۱۲۲۵۲۴
ساعت کاری : شنبه تا جمعه ۱۱ الی ۲۱