اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی گالری پرسته
فعالیت گالری پرسته در طی سالهای فعالیت خود به شکل منحصر به فرد در قالب کالکشن های خارق العاده خود باعث شده است که در میان دوستداران و مخاطبین خود محبوب باشد به همین دلیل در طی سالهای کاری خویش به گسترش فعالیت خود و عطای نمایندگی به افراد واجد شرایط پرداخته است
از این رو مشخصات و شرایط خود را تکمیل کرده تا تقاضای شما را پیگیری کنیم